Member's List

MR. QIAN WENHUI

Chairman
Agricultural Development Bank of China
A2 Yuetanbeijie Street, Xicheng District
Beijing 100045, China

MR. ZHOU MUBING

Chairman
Agricultural Bank of China
No.69 Jian Guo Men Nei Avenue,
Dong Cheng District, 100005 Beijing, China


MR. DONGWEN LIU

General Manager
CFPA Microfinance Management Ltd.
2nd Floor, South Building, 36 Shuangyushu Xili,
Haidian District, Beijing 100086, China

MR. LU SHANJUN

Chairman
Huainantongshang Commercial Bank
No. 124 Chaoyang Road, Huainan, Anhui
China